Customer Relationship Management

Boost sales productivity, improve win rates, grow revenue

Manage your sales funnel with no effort. Attract leads, follow-up on phone calls and meetings. Analyse the quality of your leads to make informed decisions and save time by integrating emails from all your contacts directly into the application.

A Great Kanban View to Track Your Pipeline

Track your opportunities pipeline with the revolutionary kanban view in a few simple steps. Work inside your sales funnel and get instant visual information about next actions, new messages, top opportunities and expected revenues.

Boost your sales with our great management software for businesses of any size.

Social Network Integration

Единствена "open source  CRM" аплиакција со ваков вид на интеграција

Внесете информации од социјалните мрежи дирекно во апликацијата и подобрете го продажниот процес. Користете информации од "LinkedIn", "Twitter" и "Facebook" за да ги најдете потенцијалните протршувачи и автоматски импортирајте адреси во вашито локален адресар.

Lead Management Made Easy

Automatically create leads from incoming emails. Analyse leads efficiently and compare performance by campaign, department, channel or sales team.

Распределувајте можни клиенти по продавачи и трошете помалку време на администрација а повеќе на избор на квалитетни можни купувачи.

Organize Your Opportunities

Clean user interface with everything on one screen

Organize your opportunities so you can stay focused on the best deals. Manage all customer interactions from the opportunity like emails, phone calls, internal notes, meetings and quotations. 

Follow opportunities that interrest you and be notified about specific events: deal won or lost, stage changed, new customer demand, etc.

Email Integration and Automation

Work with the email applications you already use every day. Whether your company uses Microsoft Outlook or Gmail, no one needs to change the way they work, so everyone stays productive.

Рутирајте и сортирајте ги сите влезни пораки автоматски. "Odoo CRM" ги сортира и препраќа сите дојдовни пораки и препраќа кон надлежните продавачи, можности за продажба или продажни тимови. Нови можности за продажба се креираат автоматски и се информираат надлежните продавачи или тимови.

Collaborative Agenda

Schedule your meetings and phone calls using the integrated calendar. You can see your agenda and your colleagues' agenda in one view. As a manager, it's easy to see what your team is currently working on and to set up a timeline for certain tasks.

Lead Automation and Marketing Campaigns

Зголемете продуктивност со автоматизација на активности

Користете ги нашите маркетинг кампањи за автоматизација на нови можности за продажба и промоции. Издефинирајте автоматизирани акции (пр. побарајте од продавач да се јави на клиент, испратете е-порака, поставете потсетник итн. ) врз основа на активатори (пр. нема активност покеќе од 20 дена, одговор на промотивна е-порака, etc.)

Optimize campaigns from lead to close, on every channel. Make smarter decisions about where to invest and show the impact of your marketing activities on your company's bottom line.

Customize Your Sales Cycle

Adapt sales stages to your needs

Прилагодете ги фазите на продажба со конфигурацијата на апликацијата така да го одликува вашиот продажен циклус. Ситемот ви овозможува да креирате сопствени шаблони за фазите на продажба. Направете прецизни предвидувања за да го подобрите процесот на продажба и вашиот однос со купувачите.

Reporting and Dashboards

Добијте ги вистинските информации за да направите мудри одлуки

Имајте ги правите прегледи за да донесувате подобри одлуки. Дефинирајте сопствени контролни табли за да добиете подобра слика за состојбата со еден поглед. Направете подетлни анализи со извештаи во реално време и "flow charts" кои можат да бидат креирани од страна на вработените и споделени со одредени колеги.

Drive Engagement with Gamification

Подобрете резултати познавајќи ја природната човечкова тенденција да се натпреварува

Надградете го успехот на вработените. Прикажувајте успех и резултати од работењето во реално време. Со исполнување на квоти и надградување на успех зголемете ја продажбата. Креирајте јасни цели за продажните тимови и пратете го нивниот успех.

Leaderboards

Промовирајте ги лидерите и прoдажните тимови со оценка на успешност.

Personal Objectives

Assign clear goals to users to align them with the company objectives.

Team Targets

Издефинирајте јасни цели на вработените за да можeте полесно да ги насoчите кон целите на компнијата.